Ajankohtaista

Ajankohtaista

YTN: Yt-laki uudistettava seuraavalla hallituskaudella

15.03.2019 | Ajankohtaista, Työsuhdeasiat

Artikkelikuva

Yt-laki on uudistettava seuraavalla hallituskaudella, vaatii Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN.

Yhteistoimintalain uudistamistarpeita arvioivan työryhmän työ on parhaillaan käynnissä. Nykyinen laki koetaan monimutkaiseksi ja tehottomaksi. Esimerkiksi irtisanomisten osalta henkilöstö ei koe tulevansa riittävästi kuulluksi. Ylemmät Toimihenkilöt YTN pitää lain uudistamista välttämättömänä tulevan hallituskauden aikana.

- Tasavertaisen neuvotteluaseman varmistamiseksi henkilöstöedustajien toimintaedellytyksiä on lisättävä, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. 

- Tällä hetkellä henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien koetaan olevan erityisesti irtisanomisia ja lomautuksia koskevissa neuvotteluissa vähäisiä, ellei jopa olemattomia, Hankamäki jatkaa.

YTN pitää tärkeänä, että tulevaisuudessakin työvoiman vähentämistä koskevat menettelytapasäännökset ovat edelleen yt-lain piirissä. Julkisessa keskustelussa on esitetty arvioita, joiden mukaan irtisanomisia koskevat pykälät pitäisi siirtää esimerkiksi työsopimuslakiin.

- Tämä tuskin ratkaisisi mitenkään asiaan liittyviä ongelmia. Joka tapauksessa samat henkilöstön sekä työnantajan edustajat neuvottelevat niin irtisanomisista kuin muistakin yhteistoiminta-asioista työpaikoillaan, huomauttaa Hankamäki.

- Olennaista on luoda sellaiset lain säännökset, jotka takaavat tasapainoisen neuvotteluasetelman, kannustavat osapuolia aitoon neuvotteluun ja sopimiseen.

Jatkossa lain piiriin on sisällytettävä lähtökohtaisesti kaiken kokoiset yritykset. Tällä vastattaisiin myös paikallisen sopimisen lisäämiseen liittyviin vaatimuksiin. Lisäksi on tarkasteltava lain noudattamatta jättämiseen liittyviä sanktioita.

- Lain noudattamisen tehosteeksi asetetun hyvityksen määrä tulee palauttaa kuukausipalkkaperusteiseksi, vaatii Hankamäki.

- Nykyinen käytäntö on johtanut siihen, etteivät ylemmät toimihenkilöt lain olennaisistakaan rikkomuksista vie asiaa eteenpäin oikeusistuimiin kuluriskin takia. Lisäksi hyvitysvelvollisuutta pitäisi laajentaa koskemaan myös muitakin säännöksiä kuin nykyistä lain 8 lukua, Hankamäki sanoo.

Yt-lain uudistaminen löytyy myös YTYn hallitusohjelmatavoitteista.