Työeläkekouluissa tietoa ja vuoropuhelua eläkkeistä

 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 17
 • 19
 • Työeläkekouluissa tietoa ja vuoropuhelua eläkkeistä

  11.01.2019 | Ajankohtaista, Työelämä

  Artikkelikuva

  Alueellisten työeläkekoulujen kohderyhmänä ovat maakunnissa toimivat ammattiliittojen luottamushenkilöt, toimihenkilöt ja hallinnon jäsenet sekä aktiivit.

  - Työeläkekoulut ovat hyvä paikka tiedonsaantiin ja vuoropuheluun eläkeasioiden tiimoilta, sanoo Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

  - Työeläkkeellä turvataan palkansaajien toimeentulo työuran jälkeen. Eläke tulkitaan Suomessa myöhennetyksi palkaksi, mihin perustuu myös ansaittuja eläkeoikeuksia koskeva omaisuuden suoja. Eläkkeet ovat siten palkansaajien kannalta keskeisiä asioita siinä missä muutkin palkkaukseen liittyvät kysymykset, vaikka eläke saattaa erityisesti nuorelle tuntua vielä kovin kaukaiselta. On kuitenkin tärkeää tietää mitkä seikat vaikuttavat tulevan eläkkeen tasoon ja miten niihin voi omilla toimilla vaikuttaa, toteaa Ojala.

  Yksi hyvä tapa saada tietoa eläkkeeseen liittyvistä asioista on palkansaajille suunnatussa työeläkekoulussa. Koulujen tavoitteena on kouluttaa palkansaajakeskusjärjestöjen jäseniä ja aktiiveja työeläkejärjestelmän periaatteisiin.

  Työeläkevakuuttajat Tela järjestää yhdessä Akavan ja muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa työeläkekoulukiertueen keväisin ja syksyisin.

  16 paikkakunnalla Uudeltamaalta Lappiin

  Tänä vuonna kouluja järjestetään yhteensä 16 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun.

  Tällä kertaa aiheina ovat eläkepolitiikka ja sen tulevaisuus, eläkkeiden rahoitus, eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat sekä eläketurva. Lisäksi jos jotain eläkkeisiin liittyvää nousee julkiseen keskusteluun, se voidaan huomioida sisällöissä.

  Koulut ovat suosittuja, viime vuonna osallistujia oli yhteensä yli 700.

  Aiheesta riippuen mukana voi olla myös asiantuntijoita muista organisaatioista, kuten Eläketurvakeskuksesta, Kevasta tai työeläkevakuuttajien vakuutuslääkärit.

  Osallistuminen on ilmaista

  Katri Ojalan mukaan työeläkekouluista saa tietoa paitsi työeläkejärjestelmän perusteista ja ajankohtaisista eläkepoliittisista teemoista myös eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Esimerkiksi pari vuotta sitten käsiteltiin eläkeuudistusta.

  Työeläkekoulut ovat osallistujille ilmaisia.

  Miksi kannattaa osallistua työeläkekouluun?

  - Työeläkekouluista saa kattavasti tietoa eläkkeistä. Eläkekysymykset vilahtelevat usein myös julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa – esillä olevat näkemykset saattavat kuitenkin olla joskus värittyneitä tai jopa suorastaan virheellisiä. Työeläkekouluista saa tutkimukseen ja tilastoihin perustuvaa tietoa. Uskon, että tutkittuun tietoon perustuva vuoropuhelu lisää luottamusta työeläketurvaan ja sen uusiutumiskykyyn, sanoo Ojala.

  Eläkeasiantuntijat neuvovat ja keskustelevat

  Telan koulutuspäällikön Kirsi Siltasen mukaan koulussa annetaan myös käytännön vinkkejä, ja voi olla, että niiden avulla ehtii vielä vaikuttamaan tulevaan eläkkeeseensä.

  Työeläkekoulussa on hyvä mahdollisuus kysyä ja jututtaa paikan päällä olevia asiantuntijoita. Keskusteluun ja vuoropuheluun kannustetaan myös osallistujien kesken.

  - Keräämme jatkuvasti palautetta osallistujilta, ja kehitämme kouluja yhteistyössä sen mukaan. Vuosien varrella olemme saaneet erinomaista palautetta työeläkekouluista ja osallistujat ovat kokeneet saamansa tiedon hyödylliseksi. Esimerkiksi luottamushenkilöillä on käyttöä ajantasaisella eläketiedolla työpaikkojen arjessa, sanoo Siltanen.

  Akava on ollut mukana järjestämässä työeläkekouluja yhteistyössä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen ja Telan kanssa jo vuodesta 2013.

   

  Haluatko tietää, mitä on pinnalla työeläkkeissä? Tule työeläkekouluun!

  Keväällä 2019 työeläkekouluja järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla. Ohjelman ja ilmoittautumistiedot löydät Telan Työeläkekoulu-sivulta.

  Alueellisten työeläkekoulujen kohderyhmänä ovat maakunnissa toimivat ammattiliittojen luottamushenkilöt, toimihenkilöt ja hallinnon jäsenet sekä aktiivit.

   

  Teksti: Työeläkevakuuttajat TELA Kuvitus: Jussi Jääskeläinen