Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit

 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 17
 • 19
 • Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit

  12.03.2019 | Ajankohtaista

  Artikkelikuva

  Korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Siksi koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Suomi pärjää myös tulevaisuudessa kansakuntana vain, jos korkeakoulujen, tutkimuksen ja osaamisen rahoituksesta huolehditaan.

  Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet toteuttamaan merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviään ja kehittävät joustavasti toimintaansa vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Jotta korkeakoulut voivat hoitaa tehtävänsä menestyksekkäästi myös tulevaisuudessa, niiden perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin.

  Tarvitsemme pitkän tähtäimen tiedepoliittisen strategian ja innovaatiopolitiikkaa, joka palvelee kestävällä tavalla sekä tutkimus- ja korkeakoulumaailmaa että yrityksiä ja elinkeinoelämää. Rahoitus koulutukseen ja tutkimukseen on nähtävä investointina, joka varmistaa menestyksemme myös tulevaisuudessa.

  Nyt tehdään niitä innovaatioita ja tutkimusta, joista syntyy hyvinvointimme ja kasvumme vuosikymmeniksi - ja sadoiksi - eteenpäin.

  Suomessa tarvitaan sekä huipputason vapaata perustutkimusta, parasta soveltavaa tutkimusta että tiedeyhteisöjen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. Koulutustason nostaminen sekä jatkuvan koulutuksen mallien ja rahoituksen kehittäminen on keskeistä myös työllisyysasteen noston ja talouskasvun näkökulmasta.

  Korkeasti koulutettu työvoima, korkean lisäarvon tuotteet ja vetovoimaiset osaamiskeskittymät houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä osaajia, investointeja ja yrityksiä nykyistä enemmän. Osaajien työperäistä maahanmuuttoa tulee kehittää nykyistä sujuvammaksi.

  Kun hallitus tekee tulevaisuuteen katsovaa korkeakoulupolitiikkaa, se:

  • Tarjoaa Suomelle pitkälle katsovan koulutus-, tiede- ja innovaatiopoliittisen suunnan, joka rakentuu yli vaalikausien ulottuvan konsensuksen varaan ja palvelee kestävällä tavalla sekä tutkimus- ja korkeakoulumaailmaa että yrityksiä ja elinkeinoelämää. 
  • Sitoutuu tukemaan sitä, että TKI-investointien osuus BKT:stä on 4 prosenttia vuonna 2030. Tämä merkitsee myös julkisten tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostusten voimakasta kasvua ja korkeakoulujen rahoituksen korottamista tulevalla hallituskaudella. Hallitus lisää korkeakoulujen rahoituksen vakautta ja ennustettavuutta esimerkiksi ottamalla korkeakouluindeksit käyttöön pysyvästi. Nyt korkeakoulujen perusrahoitus on niukentunut koko 2010-luvun.
  • Ohjaa lyhyemmän aikavälin tutkimus- ja tki-politiikkaa erilaisten rahoitusinstrumenttien kautta siten, että päällekkäisyydet poistetaan ja keskitytään isompiin kokonaisuuksiin myös kilpaillussa rahoituksessa. Business Finlandin ja Suomen Akatemian rahoitusta kehitetään suurempina, strategisempina kokonaisuuksina.
  • Valitsee EU-puheenjohtajuuskautensa kärkiteemaksi koulutuksen ja tutkimuksen.

   

  Allekirjoittajat:

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Sivistystyönantajat

  Akava
  Suomen Psykologiliitto
  Suomen Puheterapeuttiliitto
  Akavan Erityisalat
  Agronomiliitto
  Suomen Lakimiesliitto
  Diakoniatyöntekijöiden Liitto
  Suomen Työterveyshoitajaliitto
  Sosiaalialan korkeakoulutettujen Ammattijärjestö Talentia
  Suomen Hammaslääkäriliitto
  Suomen Terveydenhoitajaliitto
  Professoriliitto
  Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
  Tieteentekijöiden liitto
  Tradenomiliitto
  Insinööriliitto
  Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
  Suomen Ekonomit
  Tekniikan akateemiset – TEK
  Suomen Farmasialiitto
  Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
  Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
  Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

  Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
  SYL - Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
  SAMOK  - Suomen opiskelijakuntien liitto

  Aalto-yliopisto
  Helsingin yliopisto
  Itä-Suomen yliopisto
  Jyväskylän yliopisto
  Lapin yliopisto
  Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
  Oulun yliopisto
  Svenska handelshögskolan
  Taideyliopisto
  Tampereen yliopisto
  Turun yliopisto
  Vaasan yliopisto
  Åbo Akademi
  Maanpuolustuskorkeakoulu

  Centria-ammattikorkeakoulu
  Diakonia-ammattikorkeakoulu
  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  Humanistinen ammattikorkeakoulu
  Hämeen ammattikorkeakoulu
  Högskolan på Åland
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Karelia-ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulu
  Lapin ammattikorkeakoulu
  Laurea-ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Oulun ammattikorkeakoulu
  Poliisiammattikorkeakoulu
  Saimaan ammattikorkeakoulu
  Satakunnan ammattikorkeakoulu
  Savonia-ammattikorkeakoulu
  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  Tampereen ammattikorkeakoulu
  Turun ammattikorkeakoulu
  Vaasan ammattikorkeakoulu
  Yrkeshögskolan Arcada
  Yrkeshögskolan Novia