Selvitys: Yhteistoimintalaki uudistettava kokonaan

 • 18
 • 15
 • 45
 • 43
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 17
 • 19
 • Selvitys: Yhteistoimintalaki uudistettava kokonaan

  09.11.2018 | Ajankohtaista

  Artikkelikuva

  Nykyisen yhteistoimintalain tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua. Yt-laki mielletään kuitenkin lähinnä irtisanomislaiksi. Yhteistoimintalain toimivuutta tutkineet selvityshenkilöt Katarina Murto ja Rauno Vanhanen ehdottavat, että laki tulisi uudistaa kokonaan, jotta vuoropuhelu ja kehittäminen toteutuisivat työpaikoilla paremmin.

  Murron ja Vanhasen tekemä selvitys perustui työ- ja elinkeinoministeriön tilaukseen, ja se luovutettiin työministeri Jari Lindströmille 5.11.2018.

  Vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta säädettäisiin kokonaan uusi laki. Uuden lain ytimessä olisi parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia sekä tukea tätä kautta yritysten menestystä. Selvityksessä ehdotetaan, että uutta lakia sovelletaan vähintään kymmenen hengen yrityksissä. Henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tasaveroista aloiteoikeutta lisätään.

  Selvityksessä ehdotetaan, että yt-laista irrotetaan nykyisen 8 luvun työvoiman vähentämismenettelyä koskevat säännökset kokonaisuudessaan ja siirretään työsopimuslakiin omaksi luvukseen. Näitä säännöksiä sovellettaisiin vähintään kymmenen työntekijän työpaikoilla, mutta kuitenkin vain silloin, kun vähentäminen koskee vähintään viittä työntekijää tietyn ajanjakson aikana.

  Taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita ehdotetaan täsmennettäväksi ja muutosturvaa parannettavaksi, kun irtisanominen tapahtuu tuotannollisilla tai töiden uudelleenjärjestelyiden perusteella.

  Työministeri on ilmoittanut asettavansa vielä tämän vuoden puolella kolmikantaisen työryhmän uudistusta selvittämään.