(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Yrityssaneeraus

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Yrityssaneeraus on konkurssin vaihtoehto sellaisissa tapauksissa, joissa yrityksen velkojen järjestely ei neuvotteluteitse onnistu, mutta yrityksen toiminnan jatkamiselle on taloudellisia edellytyksiä maksukyvyn palauttavan saneerausmenettelyn jälkeen. Saneerausmenettely toteutetaan tuomioistuimen päätöksellä. Se aloitetaan joko yhtiön itsensä tai velkojan hakemuksesta, jos siihen on lainmukaiset edellytykset.

Saneerauksessa yritykselle laaditaan saneerausohjelma, jolla yritys pyritään tervehdyttämään.

Yrityssaneeraustilanteissa eivät päde työsopimuslain tuotannollista tai taloudellista irtisanomista koskevat säännökset. Yrityssaneerauksessa työsopimus voidaan irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen silloin, kun irtisanomisen perusteena on

  • sellainen saneerausmenettelyn aikana suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla.
  • vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti tai pysyvästi
  • vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syytä johtuva, ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä.

Säännöksellä on merkitystä lähinnä pitkissä ja määräaikaisissa työsuhteissa. Työsuhde voidaan irtisanoa kahdessa kuukaudessa, vaikka se olisi määräaikainen tai muuten sovellettava irtisanomisaika olisi pitempi. Jos työsopimuksissa muuten sovellettava irtisanomisaika on lyhyempi kuin kaksi kuukautta, työsopimus voidaan irtisanoa tätä lyhyempää irtisanomisaikaa käyttäen.

Yrityssaneeraustilanteissa työnantajalla ei ole yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvollisuutta henkilöstön kanssa ennen irtisanomisten toteuttamista.


Päivitetty 30.06.2017