(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Muutostilanteet / Yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt

Yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Sulautuminen

Sulautuminen on järjestely, jossa yksi tai useampi osakeyhtiö purkautuu ja siirtää kaikki varansa ja velkansa toiselle osakeyhtiölle. Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita.

Työntekijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanottavaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä. Työnantaja ei voi vedota sulautumiseen irtisanomisen perusteena. 

Jakautuminen

Jakautumisella tarkoitetaan sulautumisen käänteisjärjestelyä, jossa osakeyhtiö purkautuu siten, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle. Jakautuvan osakeyhtiön osakkeenomistajat saavat osuuksiensa mukaisessa suhteessa vastikkeena kunkin vastaanottavan tai muodostuvan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita.

Myös jakautumistilanteesa työntekijöiden työsuhteet siirtyvät automaattisesti entisin ehdoin vastaanottaviin yhtiöihin eikä työnantajalla ole oikeutta irtisanoa työntekijöitä jakautumisen perusteella. 

Liiketoimintasiirto

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat tai siirtyvään liiketoimintaan kohdistuvat varaukset ko. liiketoimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Luovuttava yhtiö saa vastikkeeksi vastaanotttavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita.

Liiketoimintakauppa täyttää ylensä työoikeudellisen liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön. Tämä tarkoittaa, että henkilöstön työsuhteisiin ja työnantajan neuvotteluvelvollisuuteen useimmiten pätee se, mitä liikkeen luovutuksen osalta on todettu. 

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakaupan kohteena on yrityksen aktiiva-omaisuus tai osa sitä. Omaisuus voi olla joko aineellista (esimerkiksi koneita tai laitteita) tai aineetonta (esimerkiksi tavaramerkki). Velat eivät automaattisesti siirry ostajalle.

Liiketoimintakauppa täyttää ylensä työoikeudellisen liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön. Tämä tarkoittaa, että henkilöstön työsuhteisiin ja työnantajan neuvotteluvelvollisuuteen useimmiten pätee se, mitä liikkeen luovutuksen osalta on todettu. 

Osakekauppa

Toisinaan osakeyhtiön osakkeita tai jopa koko osakekanta myydään uudelle omistajalle. Tällaisella kaupalla ei ole merkitystä työntekijöiden työsuhteiden kannalta, koska työnantaja ei muutu, ainoastaan yrityksen omistussuhteet. Osakeyhtiön uudella omistajalla ei ole oikeutta muuttaa työntekijöiden työsuhteen ehtoja tai irtisanoa työntekijöitä sillä perusteella, että yhtiön omistaja on muuttunut. 

Yritysmuodon muutos

Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan, että yritys muuttaa muotoaa esimerkiksi avoimesta tai kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi tai toisin päin.

Yritysmuodon muutoksella ei ole vaikutuksia työntekijöiden työsuhteisiin.


Päivitetty 30.06.2017