(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / YTY asiantuntijoille

YTY asiantuntijoille

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

YTYn jäsenistöstä noin puolet työskentelee asiantuntijatehtävissä eri aloilla.


Asiantuntijatyö asettaa tekijälleen vaatimuksia, jotka eroavat suorittavan teollisuus- tai palvelutyön vaatimuksista. Asiantuntijatyö edellyttää itsenäistä työskentelyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Asiantuntijan on hankittava ja arvioitava tietoa, kehitettävä ratkaisuvaihtoehtoja ja tehtävä päätöksiä.

Asiantuntijatyö kuormittaa usein eri tavalla, kuin perinteinen suorittava työ. Kuormittumista aiheuttavat epäselvyydet toimenkuvissa tai esimiesjärjestelyissä, työtehtävien suuri määrä, tiukat tai päällekkäiset määräajat, riittämättömät henkilöstövoimavarat tai asiantuntijatyöhön soveltumattomat työaikajärjestelyt. Psyykkinen ylikuormitus liittyy usein työhön sisältyvään vastuuseen, työn pitkäjänteisyyteen sekä työn vaatimiin vaikeisiin ongelmanratkaisuihin ja ammattieettisiin ristiriitoihin.

YTYn palveluita asiantuntijoille

  • Työsuhdeneuvontaa ongelmatilanteissa
  • Palkkaneuvontaa
  • Työsopimuksen tarkistaminen
  • Työelämään liittyvät koulutukset
  • Asiantuntijatyöhön liittyvät koulutukset

Liity YTYn jäseneksi täällä.


Päivitetty 11.03.2015