(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

YT-info

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

YTY haluaa tukea kaikin tavoin työvoiman vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kohteeksi joutuvia jäseniään sekä neuvottelujen aikana että niiden jälkeen. Otathan yhteyttä mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä YTYn asiamiehiin. He voivat antaa tietoa muun muassa neuvotteluprosessista sekä irtisanomisen ja lomautuksen perusteista.

Jos sinulle tarjotaan neuvottelujen aikana tai niiden päätyttyä työsuhteen päättymiseen liittyvää sopimusta, eli niin sanottua eropakettia, ota aina yhteyttä työsuhdelakimiesten päivystykseen. Lakimiehet voivat myös antaa arvion tilanteesta, jos epäilet irtisanomisesi tai lomautuksesi laillisuutta.

Luottamusmiehille ja muilla yhteistoimintaedustajille YTN osoittaa asiamiehen ja lakimiehen, jotka avustavat häntä neuvottelujen aikana. Jos olet luottamusmies ja edessäsi on työvoiman vähentämistä koskevat yt-neuvottelut, ota yhteys YTYn asiamiehiin ja tiedustele, ketkä YTN on osoittanut avustamaan sinun yrityksesi neuvotteluissa.


Päivitetty 10.10.2014