(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Lomautus / Vuosiloman kertyminen

Vuosiloman kertyminen

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Vuosilomalain mukaan lomautuspäiviltä kertyy rajoitettu oikeus vuosilomaan. Lomautuspäivistä otetaan huomioon työssäolopäivien veroisina päivinä enintään 30 työpäivää kerrallaan. Jos lomautusjaksoja on ollut useita, tarkastellaan niitä erikseen siten, että jokaiselta lomautusjaksolta 30 työpäivää on lomaa kerryttävää aikaa.

Silloin, kun lomauttaminen on toteutettu lyhentämällä työviikkoa tai muulla vastaavalla tilapäisellä työaikajärjestelyllä, luetaan vuosilomaan oikeuttaviksi päiviksi kustakin ajanjaksosta enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Mikäli työaikajärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen (31.3) jälkeen, aloitetaan uuden kuuden kuukauden laskeminen lomanmääräytymisvuoden vaihtumisesta.


Päivitetty 21.06.2017