(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Varhennettu vanhuuseläke

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Yksityisen alan työeläkelakien perusteella varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 62 vuotta täyttänyt työntekijä. Varhennettu vanhuuseläke on poistuva eläkelaji, joka koskee vuonna 1951 tai sitä ennen syntyneitä henkilöitä.

Työsuhteessa olevan työntekijän täytyy lopettaa työsuhde, josta hän jää eläkkeelle ja jonka perusteella eläkettä maksetaan. Samalla hän saa varhennettuna myös aikaisemmista työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta karttuneet eläkkeet. Muut rinnakkaiset työsuhteet ja yrittäjätoiminta voivat jatkua edelleen.

Varhentaminen pienentää eläkettä pysyvästi, koska sen karttuminen jää kesken. Karttunutta eläkettä pienennetään varhennusvähennyksellä, joka on 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen 63 vuoden ikää.

Työuralle tai terveydentilalle ei aseteta mitään edellytyksiä. Varhennetun eläkkeen voi saada myös henkilö, joka ei enää käy työssä, mutta joka on aikaisemmin kuulunut työeläkelakien piiriin.

Eläkkeitä haetaan itse siltä eläkelaitokselta, jossa henkilön eläketurva oli viimeksi järjestetty. Hakemuksen voi jättää myös muuhun työeläketurvan palvelupisteeseen.


Päivitetty 08.01.2015