(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Vapaat ja poissaolot

Vapaat ja poissaolot

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työsuhteen kestäessä työntekoon saattaa tulla katkoksia erilaisten vapaaehtoisten vapaiden tai itsestä riippumattomien poissaolojen muodossa.

Perhevapaat

Perhevapaiden tarkoituksena on tarjota vanhemmille mahdollisuus hoitaa lastansa tai lapsiansa erilaisissa elämän tilanteissa. Vapaissa on lähdetty siitä, että molemmilla vanhemmilla on tasavertaiset mahdollisuudet hoitaa lapsiaan. Perhevapaita ovat äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, vanhempainvapaa, isyysvapaa, ns. isäkuukausi, osittainen vanhempainvapaa, hoitovapaa, osittainen hoitovapaa, tilapäinen hoitovapaa ja poissaolo pakottavasta perhesyystä.

Opintovapaa

Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jona työntekijä on vapautettu työsuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta opiskelua tai koulutusta varten.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pidempiaikaiseen vapaaseen, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun, kuntoutukseen, harrastustoimintaan, lasten hoitoon tai lepoon.

Sairastaminen ja työkyvyttömyys

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, on oikeus joko sairausajan palkkaan tai työkyvyttömyyden pitkittyessä lakisääteisiin korvauksiin ansionmenetyksen vuoksi.

Osa-aikalisä

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää osa-aikalisän sellaiselle työntekijälle, joka siirtyy vapaaehtoisesti kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön.


Päivitetty 05.07.2017