(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Muutostilanteet / Uudelleenjärjestelyt

Uudelleenjärjestelyt

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Uudelleenjärjestelyt

Työnantajalla on direktio-oikeutensa nojalla oikeus tehdä sellaisia muutoksia yritystoiminnassa tai töiden järjestelyssä, jotka eivät ole ristiriidassa työntekijöiden työsopimusten tai työehtosopimuksen kanssa.

Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • yrityksen osan lopettaminen
  • yrityksen siirtäminen toiselle paikkakunnalle
  • yrityksen toiminnan laajentaminen tai supistaminen
  • kone- ja laitehankinnat
  • palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutokset
  • töiden uudelleenorganisointi

Jos tällaiset työnantajan suunnittelemat muutokset voivat johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin, työnantajan on käytävä henkilöstön kanssa työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluvelvollisuus syntyy myös, jos suunnitelluilla muutoksilla on muunlaisia olennaisia henkilöstövaikutuksia kuin yllä mainittuja, mutta neuvotteluprosessi on erilainen.

Yhteistoimintaneuvotteluvelvollisuus koskee yrityksiä, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 20 ihmistä.


Päivitetty 30.06.2017