(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Ulkomaantyö

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Kun suomalainen yritys lähettää työntekijän ulkomaankomennukselle tai työntekijä itse siirtyy toiseen maahan työntekijäksi ns. paikallisella sopimuksella, tulevat tilanteesta riippuen sovellettavaksi useat työ-, vero- ja sosiaalioikeudelliset säännökset.

Ulkomailla työskentelyyn liittyvistä työttömyysturva-asioista on lisäksi tietoa näiden sivujen kohdassa Työttömyysturva ulkomailla.

Ulkomaantyösopimus on  hyvä tutkituttaa YTYn työsuhdelakimiehillä ennen allekirjoittamista.

Muistilista

Ohessa on kirjattuna muutamia yleisiä perusasioita, jotka vähintäänkin pitää muistaa hoitaa ennen ulkomaille lähtöä tai paluuta takaisin Suomeen.

Selvitä ja hoida ennen lähtöä työskentelymaasta:

 • muuttokuorman tulli- ja tuontimääräykset
 • kirjallinen työsopimus
 • rekisteröintimenettely hankkimallesi autolle
 • karanteenimääräykset lemmikkieläimille
 • asunnon vuokrasopimuksen, sähkön, veden, puhelimen, lehtitilausten irtisanominen
 • ilmoitukset lasten kouluihin
 • pankkitilien lopettaminen
 • työtodistukset ja mahdolliset palkkakuitit esimerkiksi eläkekertymän selvittämistä varten
 • palkka- tai verotodistus mahdollisen työttömyyden varalta
 • mahdollinen E301-lomake työntekomaan työvoimaviranomaisilta, mikäli työntekomaa on EU- tai ETA-maa tai Sveitsi
 • potilastiedot sairaalalta tai lääkärikeskukselta, joita olet käyttänyt
 • muuttoilmoitus paikallisille viranomaisille

Hoida palattuasi kotimaahan:

 • ilmoitus viranomaisille paluusta (maistraatti, KELA ja verohallinto)
 • lasten koulut, päivähoito, lapsilisät
 • ilmoittaudu henkilökohtaisesti Työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi kokoaikatyönhakijaksi, jos olet vailla työtä
 • terveystarkastus, jos paluu esimerkiksi tropiikista
 • pankki- ja vakuutusasiat
 • osoitteenmuutokset (muun muassa YTYyn)
 • muuttoilmoitus ystäville ja sukulaisille

Yhteystietoja

Ulkoministeriön passiyksikkö,
Merikasarminkatu 5 F, 00160 Helsinki
puh. (09) 16005
www.formin.fi

Väestörekisterikeskus,
Tynnyrintekijänkatu 1 C, 00581 Helsinki
puh. (09) 229 161
www.vaestorekisterikeskus.fi

Kansaneläkelaitoksen Helsingin päätoimitalo,
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
puh. 020 634 11
www.kela.fi

Kelan ulkomaan yksikkö,
Valimotie 1B, 00380 Helsinki
puh. 020 634 2550 (eläkeasiat)
puh. 020 634 2650 (sv-asiat)

Eläketurvakeskus,
Kirjurinkatu 3, 000520 Helsinki
puh. 010 7511
www.etk.fi

Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali
www.europa.eu.int/eures

Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali
www.nordsoc.org/fi

Sosiaali- ja terveysministeriö,
Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
puh. (09) 16001
www.stm.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto,
Bulevardi 28, 00120 Helsinki
puh. (09) 680 401
www.tvl.fi

Tulli, Tullineuvonta
puh. 020 690 600
Erottajankatu 15-17 A 4. krs, 00130 Helsinki

Työ- ja elinkeinoministeriö,
Mikonkatu 4, 00100 Helsinki
puh. (09) 16006
www.tem.fi
www.mol.fi

Eurooppatiedotus:
Hallinto, Kanavakatu 3 D, 00161 Helsinki
puh. 16 005
Asiakaspalvelu, Pikkuparlamentti
Arkadiankatu 3, 00161 Helsinki
Puh. 010 3456 700
www.eurooppa-tiedotus.fi

Maistraattiportaali, www.maistraatti.fi

IAET-kassa,
Ratavartijankatu 2, 4.krs, 00520 Helsinki
puh. (09) 4763 7600
www.iaet.fi

Verovirastot, www.vero.fi
Kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumero
020 697 024


Päivitetty 01.08.2017