(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Työttömyyseläke

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työttömyyseläkkeitä ei enää myönnetä. Viimeiset työttömyyseläkkeet oli mahdollista myöntää vuonna 1949 syntyneille vuoden 2011 aikana. Pitkäaikainen työttömyysturva on siirtynyt eläkejärjestelmästä työttömyysturvajärjestelmään vuoden 2005 eläkeuudistuksessa tehtyjen muutosten myötä.

Työttömyyseläkkeitä maksetaan vielä niin kauan, kunnes ne muuttuvat vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täytettyä 63 vuoden iän tai tietyissä poikkeustilanteissa 65 vuoden iän.

Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneiden ikääntyneiden työttömien toimeentulo on turvattu työttömyysturvan lisäpäivillä. Vuosina 1950-1954 syntyneelle maksetaan työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka, mikäli hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneellä on oikeus lisäpäiviin, mikäli hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäpäiväoikeus edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

Työtön voi jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan 62-65-vuotiaana.Päivitetty 04.07.2014