(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Työpaikkatoiminta

Työpaikkatoiminta

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Miten edunvalvontaa tehdään työpaikoilla?

Monissa yrityksissä toimii yritysyhdistys, joka voi olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoinen. Sen tehtävänä on mm. jäsenten työsuhteeseen liittyvien etujen ajaminen. Yritysyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä eli ne voivat tehdä sitovia paikallisia sopimuksia ja työehtosopimuksia. Esimerkiksi Itellalla ja Yleisradiolla on yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Suosittelemme YTN-yritysyhdistykseen liittymistä, jos sellainen toimii työpaikallasi.

Työpaikoilla ylempiä toimihenkilöitä edustavat valitut luottamusmiehet, luottamushenkilöt, yhteyshenkilöt ja luottamusvaltuutetut. Nämä ylempien toimihenkilöiden edustajat voivat olla minkä tahansa YTN-liiton jäseniä eli myös YTYn jäseniä. Luottamusmies edustaa kuitenkin luottamusmiesalueensa kaikkia ylempiä toimihenkilöitä näiden jäsenliitosta riippumatta.

YTYn jäsenen kannattaa ainaongelmatilanteissa ja kysymyksissä kääntyä ensiksi luottamusmiehen puoleen. Luottamusmiehet myös neuvottelevat työpaikkakohtaisesti sovittavista asioista, kuten työsopimuksista ja henkilöstöasioista vaikkapa yt-tilanteessa.

Luottamusmies voi olla minkä tahansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliiton jäsen (liittoluettelo tästä). Sinua ytyläisenä voi siis edustaa vaikkapa Ekonomiliiton jäsen. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, ota yhteys alasi YTN-asiamiehiin tai YTYn asiamiehiin, niin autamme vaalien järjestämisessä.


Päivitetty 29.12.2015