(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Työkyvyttömyyseläke

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräaikaisena, jolloin sitä kutsutaan kuntoutustueksi. Täysi työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki alkavat yleensä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan maksamisen päätyttyä.

Työkyvyttömyyseläkettä haetaan lääkärin kirjoittaman laajan B-lausunnon perusteella. Kyseessä täytyy olla sairaus, joka vie työkyvyn kokonaan vähintään vuoden ajaksi. Eläkelaitos ratkaisee, onko hakijan työkyky niin paljon heikentynyt, että täysi työkyvyttömyyseläke on paikallaan, vai tuleeko kysymykseen kuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke. Kun henkilön työhönpaluu on epätodennäköistä, hänelle voidaan myöntää täysi työkyvyttömyyseläke. Sen edellytyksenä on ansiokyvyn aleneminen vähintään 60 %:lla. Eläkelaitos voi myös hylätä hakemuksen huolimatta siitä, että hoitava lääkäri katsoo lausunnossaan työkyvyn heikentyneen.

Eläkepäätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan ikä, aikaisempi työkokemus, koulutus, perhesuhteet ja asuinpaikka sekä se, onko hänen mahdollista saada sellaista työtä, jota hän sairaudestaan huolimatta pystyy tekemään. Yli 60-vuotiailla painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrässä otetaan huomioon eri työeläkelakien mukaisesti kertynyt eläke sekä lisäksi mahdollisesti tulevan ajan eläke (työkyvyttömyyden alkamisesta vanhuuseläkeikään). Tuleva aika eli aika työkyvyttömyyden alkamisesta 63 vuoden ikään saakka lasketaan eläkkeeseen, jos ansioita on 10 viimeisen vuoden aikana tietty vähimmäismäärä.

Toistaiseksi myönnettu työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka, ellei henkilön työkyvyssä tapahdu muutoksia. Silloin työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi tai lakkauttaa kokonaan. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan myös eräin edellytyksin keskeyttää enintään vuoden määräajaksi. Eläkeiässä työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.Päivitetty 08.01.2015