(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Työhaastattelu

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Hakemusten perusteella on valittu hakuehdot täyttävät hakijat. Haastattelun ja mahdollisten soveltuvuusarviointien avulla työnantaja pyrkii saamaan hakijasta mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan ja arvioimaan hänen ammatillista osaamistaan ja henkilökohtaista soveltuvuuttaan haettavaan tehtävään, organisaatioon ja työyhteisöön.

Sinulle haastattelu antaa mahdollisuuden selvittää, miten tehtävä ja omat tavoitteesi vastaavat toisiaan. Haastattelussa arvioidaan osaamisesi, kokemuksesi, käyttäytymisesi erilaisissa tilanteissa, suhtautumisesi omaan itseen ja epäonnistumisiin, vuorovaikutustaitosi, suhtautumisesi muihin työyhteisön jäseniin, esimiehiin, alaisiin, kollegoihin, muiden alojen asiantuntijoihin jne.

Samalla voit itse arvioida työyhteisöä, jonka jäseneksi on hakeutumassa. Esimiehen haastatellessa vuorovaikutusta ja yhteistyötä testataan molemmin puolin. Hyvä haastattelu on mielenkiintoinen ja tasapuolinen keskustelu, jossa onnistuu parhaiten, kun olet oma itsesi ja aidosti kiinnostunut tehtävästä.

Haastattelut vaihtelevat vapaamuotoisesta jäsennettyyn - usein haastattelussa on yhdistetty molempia tekniikoita. Vapaamuotoinen haastattelu etenee ilman tiettyä kaavaa ja valmiita kysymyksiä. Jäsennetyssä haastattelussa taas käytetään ennalta laadittuja kysymyksiä tai tehtäviä, jotka helpottavat hakijoiden vertailua. Haastattelukierroksia on yleensä vähintään kaksi. Haastattelijoita voi olla useampia.

Haastattelijana voi olla yksi tai useampia henkilöitä - joko yrityksen edustajia (esim. valittavan henkilön esimies ja henkilöstöpäällikkö) tai ulkopuolisia henkilöarviointikonsultteja. Haastattelijoiden ammattitaidosta ja käytetyistä tekniikoista riippuen eri haastattelutilanteet saattavat erota toisistaan huomattavasti. Joskus käytetään myös ryhmähaastatteluja, joissa on mukana useampia haastateltavia.

Haastatteluun valmistautuminen

Haastattelu on työnhakuprosessin merkittävin vaihe, joten siihen kannattaa valmistautua kunnolla. Ensivaikutelma luo pohjaa haastattelulle. Oletuksena on, että työnhakija pyrkii tuomaan tässä tilanteessa itsestään parhaat puolet esille niin esiintymisessä kuin pukeutumisessakin.

 • Hanki mahdollsimman paljon tietoa yrityksestä etukäteen
 • Valmistele kysymyksiä. Oleellisten ja hyvien kysymysten esittäminen antaa työnantajalle sinusta pätevän ja motivoituneen kuvan. Älä kysy itsestäänselvyyksiä tai asioita, jotka jo ovat selvinneet haastattelun aikana.
 • Mieti, mitä puet päällesi. Ensivaikutelmalla on tärkeä rooli ja pukeutuminen on suuri tekijä siinä. Myös kenkiin ja kampaukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Työhaastattelun eteneminen

Useimmiten haastattelu alkaa sillä, että sinulle kerrotaan organisaatiosta, työtehtävästä ja sen vaatimuksista. Alustuksen jälkeen sinulle esitetään kysymyksiä.

Varaudu siihen, että saatat joutua tekemään työnäytteen tai että sinua haastatellaan eri kielillä.

Sinulta voidaan kysyä mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Kerro lyhyesti itsestäsi
 • Mitä tiedät yrityksestämme?
 • Miksi haet tätä tehtävää?
 • Haetko tällä hetkellä myös muita paikkoja?
 • Mitä teet ja kuinka viihdyt nykyisessä työssäsi?
 • Mikä on hyvää/huonoa nykyisessä työssäsi?
 • Kerro aiemmista työpaikoistasi sekä syyt työpaikan vaihtoihin.
 • Mistä tehtävistä olet aiemmissa työpaikoissasi pitänyt eniten?
 • Mitä ehkä menetät jättäessäsi nykyiset tehtäväsi?
 • Mitä odotat uudelta esimieheltäsi/ työtoveriltasi/ alaiseltasi?
 • Minkälaisia asioita sinun tarvitsisi itsessäsi kehittää?
 • Kuvaile johtamistyyliäsi.
 • Miten yrität vakuuttaa asiakkaan?
 • Miten seuraat oman alasi kehittymistä?
 • Onko sinulla pitkän tähtäimen ura-ajatuksia?
 • Minkälaiset mahdollisuudet sinulla on matkustaa?
 • Minkälaiset asiat saavat sinut stressaantumaan?
 • Mitä kuuluu elämääsi juuri nyt?
 • Mitä jos et tule valituksi?

Haastattelun lopuksi käydään yleensä läpi rekrytointiprosessin eteneminen ja aikataulu.


Päivitetty 24.08.2017