(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Miksi tarvitaan työehtosopimuksia?

Työehtosopimus (TES) on työntekijä- ja työnantajajärjestön välinen sopimus niistä työehdoista, joita kyseisellä alalla on vähintään noudatettava. Sopimukset ovat yleensä toimialakohtaisia eli ne kattavat esimerkiksi rahoitusalan, teknologiateollisuuden tai suunnittelu- ja konsulttialan työehdot. Osa työehtosopimuksista on yrityskohtaisia.

Työehtosopimus takaa yleensä paremmat työehdot kuin yksittäisellä työntekijällä on mahdollista sopia omassa työsopimuksessaan. Työehtosopimuksissa on sovittu esimerkiksi palkan yleiskorotuksista, äitiys- tai isyysvapaan palkallisuudesta, pidemmistä sairausajan palkoista ja ylimääräisistä palkallisista vapaista.

Työehtosopimuksien sisällöt pysyvät pääsääntöisesti samanlaisina. Joitakin muutoksia niihin sopimuskauden vaihtuessa tehdään. Aina muutokset eivät ole parannuksia vaan joskus jopa heikennyksiä. Muutoksiin vaikuttavat mm. muutokset yhteiskunnassa, alan tilanne ja järjestäytymisaste.

Työehtosopimusrikkomus voidaan riitauttaa työtuomioistuimessa toisin kuin työsopimusasia.

Työehtosopimuksella tyypillisesti sovittavia asioita

  • Palkan yleiskorotukset
  • Palkkausjärjestelmä
  • Luottamusmieheen liittyvät asiat
  • Työaikajärjestelyt, ylityöt ja niiden korvaaminen
  • Vapaa-aikana matkustamisen palkka
  • Lomaraha
  • Irtisanomisajat ja -järjestys
  • Sairasajan palkka, tilapäinen poissaolo, koulutus, perhevapaat
  • Matkakustannusten korvaukset
  • Paikallinen sopimisjärjestelmä

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät YTN:n sivuilta.


Päivitetty 02.01.2015