(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Jäsentutkimus / Tutkimustuloksia 2014

Tutkimustuloksia 2014

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Jäsentutkimus 2014

Vuoden 2014 työmarkkinatutkimus keräsi tietoa palkoista ja palkankorotuksista. Tuloksista selvisi, että palkankorotusta kannattaa pyytää.

YTYn jäsenten palkat nousivat edellisestä vuodesta hieman. Kokopäivätöissä olevat jäsenet tienaavat keskimäärin 4633 euroa kuukaudessa (4617 euroa vuonna 2013). YTYn palkkojen mediaani pysyi jo kolmatta vuotta samana (4300 euroa). Tämän jutun yhteydessä tarkastellaan YTYn kokopäivätöissä olevien jäsenten kokonaiskuukausiansioita ilman pääomatuloja, lomarahoja ja ylityökorvauksia. 

Tilastokeskuksen mukaan palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla 2,6 % vuoden takaisesta, kun palkat ytyläisillä kasvoivat 3,5 %. Tämän jutun luvuissa ei ole mukana Suomen Ammattivalmentajia ja liikennelentäjäyhdistysten jäseniä.  Lentäjien palkat huomioiden keskiarvo on 5179 euroa ja mediaani 4520. Suomen Ammattivalmentajille palkkatutkimusta ei tänä vuonna tehty. 

Asemista erikseen on jaoteltu asiantuntijat, joka tässä jaottelussa käsittää vaativissa ja erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä keskijohto, joka tässä jaottelussa sisältää alemman ja ylemmän keskijohdon.

Vastaajat kuvastavat jäsenkuntaa

Saimme tutkimukseen vastauksia 1378. Miehiä vastaajista oli 53 % ja naisia 47 %. Ikäjakauma vastaa YTYn jäsenkuntaa. Koulutustaustan suhteen korkeakoulutetut ovat hieman yliedustettuina jäsenkuntaan nähden. Vakituisessa kokopäivätyössä on yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Puolet vastaajista työskentelee yli 1000 henkilön yrityksessä.

Vastaajista puolet työskentelee asiantuntijatehtävissä, kolmannes keskijohdossa ja joka kymmenes ylimmässä johdossa. Lisäksi kuusi prosenttia vastaajista työskentelee toimihenkilötehtävissä.

Kokemus lisää palkkaa - toisinaan

Ammattivuodet tuovat pääsääntöisesti lisää palkkaa. Kahdeksalla tai yhdeksällä ammattivuodella palkkaa saa keskimääräisesti 3509 euroa, yli 31 vuodella 4863 euroa. Tämä ei kuitenkaan päde aukotta. Sekä keskijohdossa että asiantuntijatehtävissä parhaiten tienataan 24-30 vuoden ammattikokemuksella (keskijohto 4913 euroa, asiantuntijat 4668 euroa). Tässä ryhmässä myös oli ylivoimaisesti eniten vastaajia (keskijohto N=138, asiantuntijat N=202). Yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella tienataan keskijohdossa 4742 euroa ja asiantuntijana 4380 euroa.

Eniten tienataan pääkaupunkiseudulla, keskimäärin 4907 euroa. Keskijohto pääkaupunkiseudulla tienaa 4959 ja asiantuntijat 4637 euroa.

Mikä sitten lisää palkkaa?

Vastauksista päätellen tämä ei ole itsestään selvä asia: palkankorotusta kannattaa pyytää. Kuluneena vuonna palkankorotusta pyytäneistä henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän korotuksen sai 34 %. Työn arviointiin perustuvan muutoksen johdosta palkankorotuksen sai 42 % pyytäneistä. Vertailukohtana, yli viisi vuotta sitten palkankorotusta pyytäneistä henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän sai 18 % työn arviointiin perustuvan muutoksen johdosta 10 %. Jos palkankorotusta on pyytänyt viimeksi yli kymmenen vuotta sitten, vastaavat luvut ovat 2 % ja pyöreä nolla.


Päivitetty 30.03.2015