(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Jäsentutkimus / Tutkimustuloksia 2013

Tutkimustuloksia 2013

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Jäsentutkimus 2013

Tutkimukseen vastasi 1627 YTYn jäsentä, joista 54 % miehiä ja 46 % naisia. Tämä vastaa hyvin jäsenkuntamme silloista sukupuolijakaumaa. Tämän vuoden alusta YTYn jäsenkunta tosin miehistyi, kun YTYyn liittyneistä 750 Finnairin lentäjistä valtaosa on miehiä.

Miltei puolella vastaajista oli opistotason tutkinto, seuraaviksi yleisimmät olivat muu korkeakoulututkinto (17 %), ylempi korkeakoulututkinto (15 %) ja ammatillisen oppilaitoksen tutkinto (11 %). Koulutusaloista dominoivat kaupallis-hallinnollinen (47 %) ja teknillinen (29 %). Ammattikokemusvuosiltaan ytyläiset ovat edelleen kokeneita. Vain viidellä prosentilla ytyläisistä on alle kymmenen vuoden työkokemus.

Vakituisessa kokopäivätyössä on tutkimuksen mukaan 85 % YTYn jäsenistä. Työttömiä on kymmenen prosenttia, se on huomattavasti enemmän kuin IAET-kassan tilastossa, jonka mukaan lokakuussa työttömiä oli 5,6 %. 

Ytyläiset isoissa yrityksissä

Työssäkäyntiseutuna lähes puolella (46 %) oli pääkaupunkiseutu. Jäsenistä reilu puolet työskentelee yli 500 henkilön yrityksissä ja reilu kolmannes yli 3000 henkilön yrityksissä. Toimialoista suurimmat olivat tutkimuksessa rahoitusala (14 %) ja ICT-ala (12 %). Tässä vastaajien profiili tekee hiukan tepposia, sillä jäsenrekisterin mukaan suurimmat toimialat ovat teknologiateollisuus, rahoitus ja kauppa, ICT-alan tullessa vasta kuudentena. YTYn jäsenrekisterissä työnantajan ala määritellään työnantajayrityksen TOL-koodin mukaan.

Suurimpia työnantajia ytyläisille jäsentutkimuksen mukaan olivat OP-Pohjola, Nordea, NSN, Finnair, Nokia, SOK, Telia Sonera, Tieto ja Wärtsilä. Vastaajista esimiehiä oli 45 % kun taas jäsenrekisterimme mukaan esimiehiä on 58 % päälliköt esimiehiksi laskien. Toisalta läheskään kaikilla päälliköillä ei ole suoria alaisia, jolloin itseä ei mielletä esimieheksi.

Matka-ajan korvaus edelleen pinnalla

Työsopimuksessa tai muuten sovittu säännöllinen työaika viikossa oli keskimäärin 37,4 tuntia. Todellinen viikoittainen työaika oli 40,6 tuntia. Keskimäärin töitä tehtiin kolme tuntia enemmän viikossa työsopimukseen verrattuna. Tämä luku pysyi melko samana kuin viime vuonna (todellinen työaika 40,5 h/viikko).

Matkapäiviä kotimaassa jäsenelle kertyi keskimäärin 18,3 ja ulkomailla 14,6. Työajan ulkopuolella työasioissa korvauksetta matkustaminen on edelleenkin ongelma monelle jäsenelle. "Matkustaminen työajalla pidentää työaikaani viikoittain huomattavasti, vuositasolla palkattomia tunteja tulee 200. Työnantajan kanssa on sopimus, että yli 5h päivittäinen matkustaminen korvataan, mutta useimmiten matka-aika on 4-5 h eikä korvausta saa," kommentoi tilannettaan yksi tutkimukseen vastannut.

Joka toisen vastaajista tarvitsee olla tavoitettavissa säännöllisen työajan ulkopuolella. Töistä palautuu huonosti 14 % vastanneista. Työmäärän kanssa jatkuvia aikapaineita kokee 13 % ja työasioista vapaa-aikana ei pysty irrottautumaan 8 % vastaajista. Peräti neljännes vastaajista sanoo ajattelevansa usein työasioista vapaa-ajalla.


Päivitetty 30.03.2015