(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Urapalvelut / Työnhakuopas / Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Monet työnantajat käyttävät rekrytoinnissa haastattelujen ohella erilaisia soveltuvuuden arviointiin kehitettyjä testejä. Testeillä haetaan valintapäätöstä tukevia tai rajaavia kriteerejä ja ne auttavat hakijoiden vertailua. Testauksen suorittaa usein soveltuvuustestauksiin erikoistunut toimisto ja yleensä vain muutama loppusuoralle päässyt hakija testataan.

Testejä on erityyppisiä ja niiden avulla arvioidaan esim. henkilön kykyjä ja erityistaitoja, käyttäytymistä eri tilanteissa, persoonallisuuden piirteitä, motiiveja ja kehittymispotentiaalia. Testeillä pyritään ennustamaan tulevaa suoriutumista nimenomaan ko. tehtävässä ja työyhteisössä, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. Testeistä saatava informaatio on suuntaa antavaa ja tuloksiin voi vaikuttaa mm. testattavan vireystila. Arviointiin tulisi aina liittyä myös konsultin tekemä haastattelu.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ottaa kantaa henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteihin. Lain mukaan työnantajan on varmistettava, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä.

Soveltuvuusarvioinnin tulokset on oikeus saada

Työnantajan tai tämän osoittaman testaajan on pyynnöstä annettava maksutta henkilö- tai soveltuvuusarvioinnin lausunto.


Päivitetty 24.08.2017