(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Työehtosopimukset / Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa?

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleensä joko lakiin tai alakohtaisen työehtosopimuksen perustuvaa sopimista työsuhteen ehdoista työnantajan ja työntekijöiden edustajan välillä. Laajassa mielessä paikallista sopimista ovat myös kokonaiset yrityskohtaiset työehtosopimukset, joissa sovitaan laajemmin kyseisen yrityksessä olevien työntekijöiden työsuhteiden ehdoista. Tyypillisesti sovittavia asioita ovat esimerkiksi työaikajärjestelyt, palkkausjärjestelmät ja erilaiset henkilöstön asemaan liittyvät asiat. Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai vaihtoehtoisesti siinä on irtisanomisehto.

YTY näkee paikallisen sopimisen hyväksi työvälineeksi rakentaa tulevaisuuden työelämää. Olemme neuvottelutukena mukana useammissakin omien jäsenyhdistyksien ja luottamusmiesten sopimusneuvotteluissa. Paikallisen sopimisen päätarkoitus ei ole palkkojen tai muiden työehtojen heikentäminen. Parhaiten systeemi toimii silloin, kun osapuolet neuvottelevat tasapuolisesti ja molemmat voivat jopa tehdä uusia, molempia hyödyttäviä avauksia. Pohjatyö hyvään yhteistyöhön tehdään yleensä hyvinä aikoina. Silloin tahtoa ratkaisujen löytymiseen, esim. palkankorotuksista luopumiseen, löytyy vaikeinakin aikoina.

Yksittäisen työntekijän työsopimuksen laadinta ei ole paikallista sopimista.

Paikallisen sopimisen edellytykset

o         Paikallinen sopiminen vaatii sopijaosapuolet. Työntekijöitä edustaa työpaikalla valittu luottamusmies. Eri henkilöstöryhmillä (työntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt) on yleensä eri edustajat.
o         Paikallinen sopiminen vaatii paljon osaamista. Tehtävään nimetyn edustajan pitää saada siihen koulutusta. Tämä on liittojen tärkeä tehtävä, sillä ilman koulutusta harvalla on osaamista hoitaa sopimusneuvotteluja.
o         Luottamus on välttämätön edellytys neuvotteluissa onnistumiselle, ja sitä tulee rakentaa pitkällä aikavälillä.
o         Lainmukaisten suunnitelmien pitää olla tehty ja käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma, palkkakartoitus sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
o         Työpaikoilla pitää olla jatkuvaa yhteistoimintaa. Yhteistoiminta tarkoittaa esim. tiedon välittämistä ja eri vaihtoehtojen pohtimista osapuolten kesken.


Päivitetty 16.06.2016