(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
YTY på svenska

YTY på svenska

YTY - intresseorganisationen för stigande karriär

Privatsektorns Chefer och Specialister, YTY rf, är intressebevaknings- och serviceorganisationen för dig som är i chefställning eller arbetar med krävande specialistuppgifter och inte i Akava har hittat en organisationskanal som motsvarar din utbildning. Med en förmånlig månadsavgift på 24,75 euro får du personlig rådgivning och juridisk hjälp i angelägenheter som gäller arbetsförhållanden, värdefulla medlemsförmåner och hör till ett inkomstrelaterat arbetslöshetsstödsystem.


YTY har inte endast koncentrerat sig till vissa yrkessektorer utan flera medlemmar arbetar bl.a. inom ITC-branschen, handelssektorn, inom försäljning, marknadsföring samt i finansierings- och försäkringsbranschen.

Vi koncentrerar oss på det väsentliga, dvs. att betjäna våra kunder. Vi erbjuder våra medlemmar individuella och högklassiga rådgivnings-, intressebevaknings- och medlemstjänster.

Arbetslöshetsskydd

YTY stöder dig också i arbetslöshets- och friställningssituationer. Vi försäkrar våra medlemmar i IAET-arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i YTYs medlemsavgift.
Du är berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning då du varit medlem i någon arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och samtidigt förvärvsarbetat. Du går inte miste om denna rätt genom att byta arbetslöshetskassa ifall ditt nya medlemskap börjar inom 30 dagar från det föregåendes upphörande.
Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas för maximalt 500 dagar. I motsats till arbetsmarknadsstödet påverkas inte dagpenningens beviljande eller storlek av övriga familjemedlemmars inkomster eller kapitalinkomster.

Medlemsförmåner

Förutom rådgivningstjänster och arbetslöshetsstöd erbjuder vi ett stort antal fina medlemsförmåner. Till vår medlemsavgift hör bl.a. olycksförsäkring för fritid och reseförsäkring samt rättskyddsförsäkring i angelägenheter om arbetsförhållanden. Våra samarbetsparter erbjuder ekonomiska förmåner bl.a. för semesterresor, bränsle, ekonomitidskrifter och försäkringar.

Intressebevakning

YTY påverkar med sin verksamhet enligt sina medlemmars intressen beslutsfattandet på arbetsmarknaden och i samhället. Detta intressebevakningsarbete sköter YTY i samarbete med Akava och Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän, FHT, som hör till Akava och verkar inom privatsektorn. YTY hör som medlemsorganisation till bägge.

Personlig intressebevakning

Vi har specialiserat oss på personlig rådgivning om arbetsförhållanden. Vi svarar sakkunnigt på frågor om avtal och anställning - vi ger nyttiga råd alltifrån ingående av arbetsavtal till alla skeden i arbetsförhållandet. Våra medlemmar är vana vid att få bra och snabb personlig service - det är YTYs absoluta trumf.

Bli medlem

Tillsvidare betjänar vi på finska och engelska. Du kan ansluta dig antingen vid punkt "Liity jäseneksi" på de finskspråkiga sidorna eller "Application Form" på de engelskspråkiga sidorna.


Päivitetty 13.12.2017