(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Osatyökyvyttömyyseläke

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Osatyökyvyttömyyseläke

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi, jolloin sitä kutsutaan osakuntoutustueksi.

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on pitkäaikaisen sairauden vuoksi alentunut 40 %:lla. Osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämiseksi ei edellytetä sairauspoissaolojaksoa, vaan eläkettä voi hakea vielä kokoaikatyössä ollessa. Osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen ei edellytä työn jatkamista, mutta jos työtä jatketaan osa-aikaisesti, voivat ansiot olla enintään 60 % kokoaikatyön vakiintuneista ansioista. Järjestelmä on vapaaehtoinen ja edellyttää sopimusta. Työnantajalla ei siis ole velvollisuutta järjestää työntekijälle osa-aikaista työtä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iän tai tätä alemman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikaisesta työnteosta karttunut eläke lisätään hakemuksesta vanhuuseläkkeeseen palveluksen päätyttyä. Osatyökyvyttömyyseläke voidaan lakkauttaa tai muuttaa räydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi, jos henkilön työkyky muuttuu.

Osatyökyvyttömyyseläkettä haetaan omalta työeläkelaitokselta.


Päivitetty 08.06.2016