(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Osana eurooppalaista edunvalvontaa

Osana eurooppalaista edunvalvontaa

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Miten tehdään edunvalvontaa Euroopassa?

Ammattijärjestöt vaikuttavat kotimaassa neuvotteluissa eri ministeriöiden kanssa. Tämä työ on tärkeää, koska yksikään direktiivi ei astu Suomessa voimaan ilman, että se säädetään täällä laiksi. Tässä säätämistyössä joudutaan aina tekemään myös soveltamista paikallisiin olosuhteisiin. Niinpä yksi tärkeimpiä EU-edunvalvonnan foorumeita on suomalainen politiikka.

Akava on EU:n tasolla työntekijöitä edustavan yhteisjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) jäsen. ETUCiin kuuluu yli 80 järjestöä yli 30:stä maasta. ETUCiin kuuluu myös ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES ja esimiesten etujärjestö CEC.


Päivitetty 30.03.2016