(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Osana YTN:ää

Osana YTN:ää

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Osana Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ää

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN:n jäseninä ovat akavalaiset yksityisen sektorin liitot, muassaan YTY. 

YTN vastaa ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot   (yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu) muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset  ja luottamusmiehet. Liittojen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät).

YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

www.ytn.fi


Päivitetty 30.03.2016