(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Osana Akavaa

Osana Akavaa

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

YTY osana Akavaa

Akava on valtakunnallinen palkansaajien ammatillinen keskusjärjestö. Jäsenjärjestöjä on 35 ja jäseniä yli 550 000. Akava on perustettu vuonna 1950. Se on poliittisesti sitoutumaton ja puolueista riippumaton.

Akavan tehtävänä on huolehtia akavalaisten yhteisistä taloudellisista, ammatillisista, koulutuksellisista ja muista yhteiskunnallisista eduista sekä asemasta ja arvostuksesta yhteiskunnassa. Akava on paitsi työmarkkinoiden keskusjärjestö myös yhteiskunnallinen painostusjärjestö ja uudistaja.

Akavan edunvalvonta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  • Yhteiskunnallinen edunvalvonta
  • Keskitetyt tulopoliittiset sopimukset ja keskusjärjestösopimukset / sopimuspolitiikka
  • Kansainvälinen edunvalvonta

Akava on osapuolena tulopoliittisissa sopimuksissa ja muissa keskitetyissä työmarkkinaratkaisuissa. Akavan yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta vastaa YTN ja julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimustoiminnasta Juko.

Edunvalvonnan tavoitteita pyritään saavuttamaan vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin, osallistumalla yhteiskunnallisten päätösten valmistelutyöhön, tiedotustoiminnalla ja käyttämällä järjestöllisiä toimia.


Päivitetty 30.03.2016