(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Opiskelu

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työttömänä tai työttömyysuhan alaisena voit hakeutua työvoimakoulutukseen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Tietyissä tapauksissa omaehtoiset opinnot eivät myöskään ole esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle -keskustele asiasta omassa TE-toimistossasi. Henkilöllä, joka katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi, ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti oikeutta työttömyysetuuksiin. Jos TE-toimisto ei hyväksy aikomaasi koulutusta työttömyyspäivärahaan oikeuttavaksi koulutukseksi, voit yleensä saada Kelan opintotukea ja valtion takaamaa opintolainaa.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja omaehtoinen opiskelu

Työtön henkilö saa samansuuruista etuutta siitä riippumatta, osallistuuko hän työ- ja elinkeinotoimiston hankkimaan koulutukseen vai itse hankkimaansa koulutukseen.

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa ja ylläpitokorvausta, ja maksettava tuki lasketaan mukaan työttömyyspäivärahan enimmäisaikaan.

Omaehtoisen opiskelun ehdot ovat pääpiirteissään:

  • Ikä vähintään 25 vuotta
  • Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi opiskelun tarkoituksenmukaiseksi.
  • Opiskelu olennaisesti parantaa mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.
  • Opiskelusta sovitaan työnhakusuunnitelmassa/ työllistymissuunnitelmassa
  • Opiskelua tuetaan enintään 24 kuukautta

Päivitetty 18.01.2017