(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Muutostilanteet

Muutostilanteet

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työsuhteen kestäessä työntekijä saattaa kohdata monenlaisia muutostilanteita työpaikallaan.

Tyypillisimpiä muutostilanteita ovat toiminnan ja töiden uudelleenjärjestelyt, toimipaikan muuttaminen, yritysjärjestelyt kuten liiketoimintakaupat tai yrityksen jakautuminen, yrityssaneeraus, ulkoistaminen ja työvoiman käytön vähentäminen.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Mikäli työsuhde muodostuu pitkäaikaiseksi, syntyy yleensä jossain vaiheessa tarve muuttaa työsopimuksen ehtoja. Työsopimusta on aina mahdollista muuttaa yhteisesti sopien. Mikäli jotakin työsopimuksen ehtoa muutetaan sopimalla, jäävät lähtökohtaisesti kaikki muut työsopimuksen ehdot sellaisenaan voimaan. Työsopimus olisi kuitenkin aina syytä kirjoittaa uudestaan, kun siihen tehdään oleellisia muutoksia.

Työnantaja ei voi muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja yksipuolisesti. Poikkeuksena tästä on ainoastaan se tilanne, että työnantajalla on koko työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava syy. Tällöin työnantaja voi muuttaa työsopimuksen ehtoja yksipuolisesti ja muutokset tulevat voimaan työntekijän irtisanomisajan kuluttua. Työnantaja siis ensin irtisanoo työsopimuksen ja tarjoaa samalla tilalle uutta työsopimusta. Mikäli työntekijä ei tällaista työsopimuksen muutosta hyväksy, eikä muutokseen ole ollut lain edellyttämää irtisanomisperustetta, hän voi lopettaa työnteon irtisanomisaikansa päätyttyä ja vaatia korvausta laittomasta irtisanomisesta. Työntekijä voi myös jatkaa työntekoa ja riitauttaa työnantajan toimenpiteen perusteet. Asiasta on kuitenkin syytä todisteellisesti reklamoida välittömästi, sillä muutoin työntekijän toiminta saatetaan tulkita muutosten hiljaiseksi hyväksymiseksi.

Työnantajan oikeutta alentaa palkkaa irtisanomisen vaihtoehtona rajaa korkeimman oikeuden tulkintakäytäntö. Korkein oikeus on katsonut, että palkkojen alentamisen tulee olla yhdessä muiden tervehdyttämiseen tähtäävien toimien kanssa yrityksen toiminnan tappiollisuuden johdosta välttämätöntä yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Palkkojen alentaminen tulee, yhdessä muiden saneeraustoimenpiteiden kanssa, olla välttämätöntä yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi. Yllä sanottu koskee vain tilanteita, joissa työtehtävät säilyvät samoina. Jos työnantajalla on irtisanomisperuste ja jokin tehtävä lakkautetaan, ja työntekijälle tarjotaan lakkautetun tehtävän tilalle toista tehtävää, voidaan ko. tehtävästä maksaa eri palkkaa kuin mitä työntekijälle aikaisemmin maksettiin. Muutoksessa tulee kuitenkin noudattaa irtisanomisaikaa.

Työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi työntekijän irtisanomisaikaa noudattaen vain, jos hänellä on taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste. Jos työnantaja on yksipuolisesti osa-aikaistanut työntekijän työsuhteen, on työnantajan ensisijaisesti tarjottava lisätyötä osa-aikatyössä olevalle työntekijälle, kun työnantaja hakee uutta työvoimaa samankaltaiseen osa- tai kokoaikatyöhön. Mikäli uusi työ edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi kohtuudella järjestää, on työntekijälle annettava tällainen koulutus.

Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tehdä vain tilapäisiä ja lyhytaikaisia tai vähäisiä muutoksia työntekijän työtehtäviin. Mitä väljemmin työsopimuksessa on määritelty tehtävät, sitä suurempi mahdollisuus työnantajalla on työnjohto-oikeutensa puitteissa määrätä työntekijän työtehtävistä.


Päivitetty 29.06.2017