(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Muut ns. sopimusmaat

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Suomi on tehnyt joidenkin EU/ETA:an kuulumattomien maiden kanssa kahdenvälisiä työttömyysturvan sisältäviä sosiaaliturvasopimuksia. Sopimuksilla vältytään kaksinkertaisten vakuutusmaksujen maksamiselta saman työn osalta.

Näiden sopimusten mukaan vakuutuskaudet siirretään Suomeen kuten EU/ETA-säännöissä. Mikäli henkilöllä on ollut työssäoloehto hankittuna ennen sopimusmaahan lähtöä ja työ kestää alle yhden vuoden, sopimusmaassa työskentelyä ei tarvitse ottaa huomioon työssäoloehtoa ja työttömyyspäivärahaa määrättäessä.


Päivitetty 07.04.2016