(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Muu oleilu ulkomailla

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Muun ulkomailla oleskelun osalta on muistettava, että tarkasteltaessa sitä, onko henkilö ollut työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä (esim. sairaus, päätoiminen opiskelu, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja päätoiminen opiskelu), ensimmäinen edellytys on kassan jäsenyyden säilyttäminen poissaolon aikana. Mikäli kassan jäsenyys on katkennut, ansioon suhteutettu työttömyysturva on menetetty eikä poissaolon syy vaikuta asiaan.

Poissa työmarkkinoilta ilman työttömyysturvalain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä, voi olla korkeintaan kuusi kuukautta menettämättä työttömyysturvaansa. Tämä edellyttää kuitenkin, että Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei ole katkennut.


Päivitetty 07.04.2016