(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Lomautus / Lomautus ja irtisanominen

Lomautus ja irtisanominen

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Lomautuksen aikana työntekijä voi irtisanoa työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattamatta milloin tahansa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, hän ei voi viimeisen seitsemän päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä irtisanoa työsopimustaan muuten kuin irtisanomisaikaa noudattamalla.

Lomautuksen kestäessä työnantaja voi irtisanoa työntekijän, mikäli osoittautuu, että töiden väheneminen on pysyvää. Työntekijällä on tällöin oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Mikäli lomautusilmoitus on annettu yli 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen, työnantaja voi vähentää irtisanomis-ajan palkasta 14 päivän lomautusilmoitusajan palkan.

Jos lomautus kestää yli 200 kalenteripäivää ja lomautettu irtisanoutuu itse pitkään lomautusaikaan vedoten, hänellä on oikeus saada korvaus irtisanomisajan palkan menettämisestä aiheutuneesta vahingosta samoin kuin työnantajan irtisanoessa.

Työnantaja ei voi lomauttaa työntekijää sen jälkeen, kun hän on irtisanonut työntekijän, ja vapautua lomauttamisella irtisanomisajan palkan maksamisesta.


Päivitetty 21.06.2017