(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Vuosiloma / Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Työsuhdeasiat
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Lomarahaa tai lomaltapaluurahaa koskevia säännöksiä ei ole laissa. Näitä etuuksia koskevat säännökset löytyvät yleensä työehtosopimuksista. Työehtosopimuksia on kuitenkin lukuisa määrä ja ne poikkeavat sisällöltään huomattavasti toisistaan. Tämän vuoksi lomarahaa ja lomaltapaluurahaa koskevia sääntöjä voidaan käsitellä tässä vain yleispiirteisesti.

Lomarahan tai lomaltapaluurahan suuruus on yleensä 50 % rahana maksetusta lomapalkasta. Lomaltapaluurahaa ei yleensä makseta, ellei työntekijä palaa takaisin työhön vuosiloman jälkeen. Lomarahan osalta ei tällaista työhön paluun vaatimusta ole, vaan lomaraha maksetaan pääsääntöisesti aina, jos vuosilomaa pidetään työsuhteen aikana. Tietyissä harvinaisissa tilanteissa lomarahaa tai lomaltapaluurahaa maksetaan myös lomakorvauksen yhteydessä. Lomarahaa tai lomaltapaluurahaa koskevat yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa työsuhteeseen sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Kaikki ylemmät toimihenkilöt eivät ole työehtosopimusten soveltamisalan piirissä. Näiden henkilöiden on aina syytä sopia lomarahasta tai lomaltapaluurahasta työsopimuksessaan.


Päivitetty 03.07.2014