(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Vuosiloma / Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Lomarahaa (tai lomaltapaluurahaa) koskevia säännöksiä ei ole laissa. Näitä etuuksia koskevat säännökset löytyvät yleensä työehtosopimuksista. Työehtosopimuksia on kuitenkin lukuisa määrä ja ne poikkeavat sisällöltään huomattavasti toisistaan. Tämän vuoksi lomarahaa koskevia sääntöjä voidaan käsitellä tässä vain yleispiirteisesti.

Lomarahan suuruus on yleensä 50 % rahana maksetusta lomapalkasta. Pääsääntöisesti lomaraha maksetaan lomakorvaukseen vain silloin, kun työsuhde päättyy työntekijän jäädessä eläkkeelle. Lomarahaa koskevat yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa työsuhteeseen sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Kaikki ylemmät toimihenkilöt eivät ole työehtosopimusten soveltamisalan piirissä. Lomarahasta on tällöin syytä sopia työsopimuksessa.


Päivitetty 05.07.2017