(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Liitto

Liitto

Historiaa ja nykypäivää
YTYn jäsenyhdistykset
Päätöksenteko
Medialle
Yhdistyksen säännöt

YTY on etu- ja palvelujärjestö yksityisalalla toimiville ylemmille toimihenkilöille, esimiehille ja asiantuntijoille.


YTYn jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan. Jäsenemme toimivat muun muassa teknologiateollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla, finanssi-, kuljetus- ja kaupan alalla sekä teollisuuden palveluksessa. 

Henkilökohtaista palvelua

YTY keskittyy olennaiseen - jäsentensä palvelemiseen. Annamme tukea ja neuvoja kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Olemme erikoistuneet henkilökohtaiseen työsuhdeneuvontaan. Asiasi ja kysymyksesi selvitämme nopeasti, ilman välikäsiä.

Työttömyysturvaa

YTY on tukena myös työttömyys- ja lomautustilanteissa. Vakuutamme jäsenemme IAET-kassassa, joka on Suomen suurimpia työttömyyskassoja.

Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan olet pääsääntöisesti oikeutettu silloin, kun olet ollut vähintään 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenenä ja yhtä aikaa ansiotyössä. Et menetä tätä oikeutta vaihtaessasi työttömyyskassaa, kun uusi jäsenyytesi alkaa kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä.

9 jäsenyhdistystä

YTYn 10 500:stä jäsenestä viidennes kuuluu YTYyn jäsenyhdistysten kautta. Jäsenyhdistyksiämme ovat

  • Blue1 Pilots' Association ry
  • Finnish Helicopter Pilots Association FHPA
  • FAPA ry
  • JTF Pilots ry
  • Luotsiliitto ry
  • Norwegian Pilots Union Finland ry
  • Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry
  • Suomen Liikennelentäjäliitto ry
  • Yleisradion Päälliköt ja Ylemmät toimihenkilöt ry

YTYn jäsenyhdistykset  

YTY on Akavan ja YTN:n jäsenjärjestö

YTY on järjestäytynyt Akavaan kattojärjestö Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n kautta.

Jäsentensä työmarkkinasopimus- ja neuvottelutoiminnan YTY hoitaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. YTN on yksityissektorilla toimivien akavalaisten liittojen neuvottelujärjestö, joka mm. neuvottelee teollisuuden ja palvelualojen ylemmille toimihenkilöille työehtosopimuksia. YTN vaikuttaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti ylemmille toimihenkilöille keskeisissä asioissa.  YTN:n jäsenjärjestöissä on ytyläisten ohella lähes 170 000 ekonomia, insinööriä, tradenomia, lakimiestä ja muuta osaajaa.


Päivitetty 09.01.2018