(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Liikkeen luovutus

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Oikeuskäytännössä liikkeen luovutuksena on pidetty tilannetta, jossa seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä on sopimussuhde,
  • luovutuksen kohteena on liike tai liikkeen osa, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden,
  • toiminta jatkuu suurin piirtein samanlaisena ja
  • toiminta jatkuu viivytyksettä (siis ilman pidempää katkosta).

Työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki luovuttajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle siten, että esimerkiksi työsuhteen alkamispäivänä pidetään päivää, jolloin työntekijän työsuhde alkoi luovuttajayrityksessä, ja ettei uusi työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työaikaa eikä alentaa palkkaa. Luovutuksensaaja on myös velvollinen noudattamaan luovuttajaa sitonutta työehtosopimusta työehtosopimuskauden loppuun asti.

Vastuu työntekijöiden palkka- ym. saatavista siirtyy luovuttajalta luovutuksensaajalle luovutushetkellä. Poikkeuksena ovat kuitenkin konkurssitilanteet, joissa konkurssipesän luovuttaessa liikkeen luovutuksensaaja ei yleensä vastaa ennen luovutusta erääntyneistä palkka- ym. saatavista.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksen siksi, että hänen työsuhteensa ehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta, työnantaja on vastuussa työsuhteen päättymisestä.

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Irtisanominen on kuitenkin sallittua, jos siihen on irtisanomisperuste.

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä vähintään 20 säännöllisesti työllistävällä työnantajalla on lain tarkoittamassa tilanteessa velvollisuus käydä yhteistoimintaneuvottelut.


Päivitetty 30.06.2017