(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Lähetetty työntekijä

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työntekijä on ulkomaille lähetetty työntekijä silloin, jos

  • hän tekee palkkatyötä,
  • työnantaja lähettää hänet ulkomaille ja maksaa palkan tuolta ajalta,
  • henkilö kuuluu työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin ja
  • ulkomaille sijoitus kestää korkeintaan vuoden.

Lähetetyn työntekijän on pitänyt välittömästi ennen lähtöä tosiasiallisesti asua Suomessa tai kuulua maamme sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Jotta henkilöä voidaan pitää Suomessa asuvana ja siten työttömyysturvalainsäädännön piirissä, saa ulkomaantyö lähetettynä työntekijänä kestää enintään vuoden. Työskentelyaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa enintään viiteen vuoteen asti.

Kun henkilö lähtee ulkomaille lähetettynä työntekijänä, on työnantajan ja työntekijän yhdessä haettava etukäteen päätöstä työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvan piirin työskentelyn aikana.

Päätöksen kuulumisesta Suomen sosiaaliturvalain piiriin antaa Eläketurvakeskus niille, jotka lähetetään EU/ETA- maihin tai muuhun sellaiseen maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus.

Suomella on EU/ETA- alueen ulkopuolisista maista kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus:

  • Suomi ja Israel 1.9.1999
  • Suomi ja Kanada 1.2.1988
  • Suomi ja Sveitsi 1.10.1986
  • Suomi ja Yhdysvallat 1.11.1992

Mikäli henkilö lähetetään ei-sopimusmaahan, päätöksen antaa Kansaneläkelaitoksen Helsingin toimiston kansainvälisten asiain ryhmä. Päätös annetaan vuodeksi, mutta sitä voidaan jatkaa enintään viiteen vuoteen asti. Päätöstä haetaan lomakkeella Y 381.


Päivitetty 07.04.2016