(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Edunvalvonta / Työehtosopimukset / Kuka on ylempi toimihenkilö?

Kuka on ylempi toimihenkilö?

Työehtosopimukset
Työpaikkatoiminta
Jäsentutkimus
Osana Akavaa
Osana eurooppalaista edunvalvontaa
Osana YTN:ää
Yhteistoiminta

Työntekijät jaetaan työmarkkinoilla työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Ylin johto nähdään yleensä neljäntenä ryhmänä.

Ylemmän toimihenkilön tehtävien tunnusmerkkeinä on erikoistietoja ja -taitoja vaativa asiantuntijatehtävä tai kuuluminen yrityksen keskijohtoon. Työlle on ominaista itsenäisyys, vastuu sekä ammattitaitosi hyödyntäminen. Monilla ylemmillä toimihenkilöillä on korkeakoulututkinto, mutta varsinkin YTYn jäsenissä asemaan on edetty hiljalleen uran aikana, eikä muodollista koulutusta ole.


Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista neuvottelee yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.


Päivitetty 01.03.2017