(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työttömyysturva / Jos jäät työttömäksi

Jos jäät työttömäksi

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon
Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Ilmoittautua voi ensin sähköisesti, mutta muista tarkistaa, milloin sinun edellytetään käyvän TE-toimistossa henkilökohtaisesti. Työnhaun voimassa pitämiseksi tulee noudattaa TE-toimiston ohjeita yhteydenpidosta.

 Huolehdithan ilmoittautumisesta, vaikka työnantajasi olisi maksanut sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvän ylimääräisen erokorvauksen. Ilmoittautuminen on ehdoton edellytys päivärahan saamiselle. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, menetät oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan, kunnes olet täyttänyt uudestaan niin sanotun työssäoloehdon (26 viikkoa työtä 28 kuukauden jakson sisällä, työaika vähintään 18 h viikossa).

Jos sinulla on yritystoimintaa (ml. maa- tai metsätalous), keskeneräisiä opintoja tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun varmista, että TE-toimiston lausunnossa on otettu kantaa tilanteeseesi.

2. Hae ansiopäivärahaa

YTYn jäsenet kuuluvat IAET-työttömyyskassaan. Toimita ensimmäinen hakemus IAET-kassaan eAsioinnin kautta jo kahden viikon työttömyyden/lomautuksen jälkeen. Muuten päivärahaa haetaan aina jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Liitä hakemukseesi kaikki tarvittavat selvitykset. Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat sitä maksettavan. Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi hakujaksostasi riippumatta aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su).

3. Aloita työnhaku välittömästi
Aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Toimi näin:

  • Kirjaudu TE-palveluiden Oma työnhaku -verkkopalvelussa työnhakijaksi
  • Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.
  • Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto antaa myös työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Tarvittavia papereita TE-toimistossa

Työtodistukset

  • kaikki työhistoriastasi kertovat työtodistukset
  • jos olet vielä työssä, väliaikainen työtodistus tai työsopimus

Lomautustodistus (lomautetut)

Koulu- ja opiskelutodistukset

  • päästötodistukset, tutkintotodistukset jne.
  • jos olet eronnut oppilaitoksesta tai keskeyttänyt opinnot, erotodistus tai keskeyttämistodistus
  • mikäli opiskelet edelleen, ota mukaan todistus, josta käy ilmi opintojen alkamisajankohta ja opintojen laajuus

Todiste armeijan tai siviilipalveluksen suorittamisesta

Passi/haltuunottotodistus sekä työ- ja oleskeluluvat (maahanmuuttajat)

Mahdolliset yhteishakujen tulokset (alle 25-vuotiaat)

4. Pidä työnhaku voimassa

Uudista työhakemuksesi työ- ja elinkeinotoimistossa viranomaisen ohjeiden mukaisesti. Sovitun tapaamisen unohtaminen voi merkitä karenssin asettamista sinulle. Mikäli olet oikeutettu ansiopäivärahaan, muista maksaa jäsenmaksusi, sillä edellytys tuen saamiselle on, että jäsenyytesi työttömyyskassassa ovat kunnossa.

Tilanteessasi tapahtuneet muutokset (esim. uusi työsuhde, yritystoiminnan aloitus, sairaus, matka jne.) tulee aina ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon sekä työttömyyskassalle etuutta haettaessa.

5. Varaa työnhakuun aikaa

Työnhaun aloittaminen mahdollisimman ripeästi ehkäisee rimakauhua ja lannistumista. Työ- ja elinkeinotoimiston palvelujen hyödyntämisen lisäksi ole oma-aloitteinen ja ota yhteyttä työnantajiin. Työn etsiminen voi olla kokopäiväistä ja aikaa vievää. Käytä myös avuksi YTYn urapalveluita

Harkitse paljonko olet valmis joustamaan. Alan tai paikkakunnan vaihto voi olla hyvä ratkaisu, vaikka suuret muutokset voivat aluksi tuntua vaikeilta.

Jäsenmaksualennus

YTYn henkilöjäsenille jäsenille voidaan myöntää alennus normaalista jäsenmaksusta siltä ajalta, jolta hän ei saa palkkaa työttömyyden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta.

Jäsenyhdistyksillä saattaa olla eri alennetut hinnat tai alennuskäytönnöt. Alennusta on haettava YTYltä tai jäsenyhdistykseltä kirjallisesti.


Päivitetty 19.05.2015