(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Muutostilanteet / Henkilöstön vähentäminen

Henkilöstön vähentäminen

Työsuhdeasiat
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Henkilöstön vähentämisellä tarkoitetaan työntekijöiden irtisanomista tuotannollisella tai taloudellisella syyllä, lomauttamista tai työsuhteiden osa-aikaistamista. Jotta työnantaja voi vähentää työvoiman käyttöä, on työsopimuslaissa säädettyjen edellytysten täytyttävä. Kaikille näille toimenpiteille on laissa erilaiset edellytykset, ks. tarkemmin:

Työnantajan on velvollisuus aloittaa henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut silloin, kun se harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Neuvotteluvelvollisuus koskee yrityksiä, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.


Päivitetty 30.10.2015