(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Muutostilanteet / Henkilöstön vähentäminen

Henkilöstön vähentäminen

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Yrityksen johdolla on liikkeenjohtovalta, eli se voi milloin tahansa päättää luopua jonkin toiminnon suorittamisesta itse ja ulkoistaa sen toiselle yritykselle. Yritys voi tällöin pääsääntöisesti myös irtisanoa ne työntekijät, jotka ovat tehneet työtä ko. liiketoiminnossa. Tavallisesti ulkoistettava toiminto on jokin yrityksen ns. aputoiminto, kuten siivous, vartiointi tai työpaikkaruokailu, mutta myös asiantuntijatyötä ulkoistetaan nykyään.

Yrityksen päätös luopua jonkin toiminnon suorittamisesta itse ja ostaa se ulkopuoliselta yritykseltä voi kuitenkin joissain tapauksissa muodostaa liikkeen luovutuksen. Ulkoistamista on pidetty liikkeen luovutuksena lähinnä silloin, kun toimintaa on jatkettu samoissa tiloissa, samoin menetelmin ja samojen työntekijöiden toimesta. Toisaalta on ilmeistä, että sellaisessa liiketoiminnassa, jossa aineellinen omaisuus on toiminnan harjoittamisen kannalta merkittävä tekijä, pelkkä henkilökunnan siirtyminen ei muodosta liikkeen luovutusta.

Alihankkijan vaihtaminen ei muodosta liikkeen luovutusta kuin vain poikkeustapauksissa.


Päivitetty 30.06.2017