(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Lomautus / Ennakkoselvitys ja lomautusilmoitus

Ennakkoselvitys ja lomautusilmoitus

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Ennen varsinaista lomautusilmoituksen antamista työnantajan on annettava työntekijälle tai työntekijöiden edustajalle ennakkoselvitys lomautuksesta ja arvio jäljempänä mainituista lomautus-ilmoituksessa yksilöitävistä asioista. Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta, työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Ennakkoselvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, sillä silloin työnantaja on velvollinen käymään työvoiman käytön vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti vähintään 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Tästä ilmoitusajasta on kuitenkin mahdollista sopia toisin työehtosopimuksella, ja useissa työehtosopimuksissa onkin sovittu pidemmistä lomautusilmoitusajoista. Jos henkilökohtainen ilmoitus ei ole mahdollista, voidaan ilmoitus toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika, kesto tai arvioitu kesto.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Käytännössä tällainen kirjallinen todistus kannattaa aina pyytää, koska sitä tarvitaan esimerkiksi asioitaessa työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Lomautusilmoitus on myös annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta työ-ja elinkeinotoimistolle, jos lomautus kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään.


Päivitetty 21.06.2017