(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Palvelut ja edut / Työsuhdeasiat / Eläkkeelle jääminen

Eläkkeelle jääminen

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Tietoa eläkkeelle jäämisestä

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää, kansaneläke- ja työeläkejärjestelmät.

Kansaneläke turvaa vähimmäistoimeentulon sellaiselle henkilölle, joka ei saa lainkaan työeläkettä tai se jää pieneksi. Kansaneläkkeen myöntää ja maksaa Kela. Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeet ja korvauksesi ylittävät kansaneläkkeen saamisen tulorajat. Jos haluat itse etukäteen selvittää oikeutesi kansaneläkkeeseen, voit pyytää arvion työeläkkeesi määrästä Eläketurvakeskuksesta tai omasta työeläkelaitoksestasi.

Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä. Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset, joita on useita. Työnantaja valitsee eläkelaitoksen, jossa työntekijä vakuutetaan. Työeläkemaksuja maksaa sekä työnantaja että työntekijä.

Tässä osiossa käsitellään vain yksityisellä sektorilla työskentelevien eläkkeitä.

Eläkevaihtoehdot

Eri elämäntilanteissa voidaan maksaa seuraavia eläkkeitä:

  • työkyvyttömyyseläkettä
  • vanhuuseläkettä
  • varhennettua vanhuuseläkettä
  • osatyökyvyttömyyseläkettä
  • osa-aikaeläkettä
  • perhe-eläkettä

Työeläkkeistä saat lisätietoa joko omasta työeläkelaitoksestasi tai Eläketurvakeskuksesta.  

Eroamisikä

Työsopimus päättyy, kun työntekijä saavuttaa 68 vuoden eroamisiän. Tällöin työsuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin halutessaan sopia työsuhteen jatkumisesta 68 vuoden iän jälkeenkin, joko määräaikaisena tai toistaiseksi. Tällöin määräaikaisen sopimuksen tekeminen ei edellytä mitään perustetta määräaikaisuudelle.

Vanhuuseläkkeelle voi pääsääntöisesti jäädä valitsemanaan hetkenä 63 ja 68 ikävuoden välillä. Mikäli työntekijä haluaa jäädä vanhuuseläkkeelle ennen 68 vuoden ikää, hänen on irtisanottava työsuhteensa irtisanomisaikaa noudattaen. Toisaalta työnantaja ei voi päättää työntekijän työsuhdetta 68 vuotta alemman iän perusteella. Työnantaja voi tällöin päättää työsuhteen vain työsopimuslain päättämisperusteiden ollessa käsillä. Laissa säädettyä vanhuuseläkeikää alemmasta eläkeiästä voidaan kuitenkin sopia. Tällainen sopimus on kuitenkin sitova vain, mikäli alempaan eroamisikään liittyy riittävän tasoinen eläke-etuus tai muu vastaava taloudellinen etuus.


Päivitetty 08.06.2016