(09) 2510 1310    yty@yty.fi      

Ei-sopimusmaat

Työsuhdeasiat
eLakimies
Työttömyysturva
Urapalvelut
Koulutukset ja tapahtumat
Vakuutusedut
Danske Bankin asuntolainaetu
Jäsenedut
YTY asiantuntijoille
YTY esimiehille
YTY isännöitsijöille
Palkkaneuvonta

Työssäoloehtoon ei voida lukea ei-sopimusmaissa ns. paikalta palkattuna tehtyä työtä. Kun henkilö palaa tällaisen työskentelyn jälkeen Suomeen, kassa tarkistaa, onko Suomessa asuvan status katkennut asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaan. Kela antaa kassalle asiasta lausunnon.

Henkilöä ei yleensä pidetä Suomessa asuvana, jos työskentely/oleskelu kolmannessa maassa on kestänyt yli vuoden. Tällöin työttömyyspäivärahahakemus hylätään, kunnes hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Mikäli työ/oleskelu ulkomailla on kestänyt korkeintaan vuoden, ja henkilöä voidaan hänen palatessaan pitää Kelan lausunnon perusteella Suomessa asuvana, ja hän on täyttänyt työssäoloehdon ennen ulkomaille lähtöään sekä säilyttänyt kassan jäsenyyden, hänelle voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa työttömyyspäivärahaa.

Ennen ulkomaille lähtöä tarkista Kelasta tarkemmin Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulumisesi ja sen mahdollinen katkeaminen. Kolmannessa valtiossa työskentely ei pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa.


Päivitetty 07.04.2016