(09) 2510 1310    yty@yty.fi      
Jäsenyys / Alennukset

Alennukset

Liity jäseneksi
Onko Sinussa YTYä?
Suosittele YTYä ja voita arvontapalkintoja
Jäsenkortti ja mobiilikortti
Jäsenmaksut
Seniori- ja lepojäsenyys
Alennukset
Eroaminen YTYstä
Oma jäsenyys
SAVALin jäsenosio

Alennusta ilman palkkatuloja oleville

Myönnämme alennuksen normaalista jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman palkkatuloja tai palkaksi luettavaa kertakorvausta työttömyyden, äitiys- tai hoitovapaan, vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta. Vuonna 2018 jäsen voi anoa perusjäsenmaksusta vähennettävää alennusta, joka on 12 e/kk. Jäsenyhdistyksien (SAVAL, lentäjäyhdistykset) alennukset vaihtelevat. Tarkista asia omasta jäsenyhdistyksestäsi.

Jäsenen on haettava alennusta kirjallisesti joka vuosi erikseen. Tämä johtuu siitä syystä, että YTY ei saa tietoa esim. IAET-kassasta työttömyyspäivärahalla olevista jäsenistä. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttää alennushakemuslomaketta.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi aika, jolta alennusta haetaan ja liitteeksi on laitettava asiakirja (kopio) alennukseen oikeuttavasta syystä. Alennuksen voi hakea myös sähköpostilla, jos vaadittavat liitteet ovat sähköisessä muodossa.

Liikaa maksetut jäsenmaksut huomioimme tulevissa laskuissa. Alennukset on haettava viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Eronneelle jäsenelle takautuvaa alennusta ei myönnetä.

Etukäteen alennusta voivat hakea

 • ns. eläkeputkessa olevat pitkäaikaistyöttömät
 • vuorotteluvapaalla olevat
 • äitiys- ja hoitovapaalla olevat
 • päätoimiset opiskelijat
 • pitkäaikaissairaat
 • varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavat

Työttömät työnhakijat

 • kopio IAET-kassan viimeisimmästä maksuilmoituksesta tai todistus työ- ja elinkeinotoimistosta

Suosittelemme hakemusta 6 kuukauden jaksoissa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään hakemukseen em. liite ja jos työttömyys jatkuu vielä syksyllä, toisen hakemuksen voi tehdä ilman liitettä esim. sähköpostilla. Alennus myönnetään takautuvasti (3-12 kuukauden jaksoissa) niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen saa työttömyyspäivärahaa. Ns. työttömyyseläkeputkessa olevat voivat hakea alennukset etukäteen kuluvalle vuodelle. Soviteltua päivärahaa saavat eivät ole oikeutettuja alennukseen.

Vuorotteluvapaalla olevat

 • kopio vuorottelusopimuksesta tai IAET-kassan päätöksestä

Äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat

 • kopio KELAn äitiys-/vanhempainrahapäätöksestä

Huom! Alennusta haetaan niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen ei saa työantajan maksamaa palkkaa

Hoitovapaalla olevat

 • kopio KELAn kotihoidontukipäätöksestä tai kopio työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätoimiset opiskelijat

 • opintosuoritusote tai muu todistus

Sairauslomalla olevat

 • kopio KELAn sairaspäivärahapäätöksestä tai muu todistus

Alennusta emme myönnä

 • ns. irtisanomispaketin jaksotusajalla oleville
 • osa-aikatyöntekijöille
 • eronneelle jäsenelle

Alennnushakemuslomake.pdf 

Lähetä alennushakemus joko postitse tai sähköpostilla yty@yty.fi. Lisätietoja jäsenmaksualennuksista antaa jäsenpalvelupäällikkö Kari Saarinen, puh. (09) 2510 1330.


Päivitetty 15.05.2018