Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY on palvelu- ja edunvalvontajärjestö esimiehille ja asiantuntijoille

Turvaa työttömyyden varalle

YTYn jäsenmaksu sisältää IAET-työttömyyskassan jäsenyyden. IAET-kassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa työttömille, lomautetuille ja omaehtoisessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville sekä vuorottelukorvausta. Apua työnhakuun saat koulutuksista ja urapalveluista.

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Sisäänkäynti kävelytasolta Junailijankujan puolelta

(09) 2510 1310
yty@yty.fi

Kaikki yhteystiedot